Pagalbos mokiniui specialistai

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

Inga Petraitienė, el. paštas: inga.klau2000@gmail.com, tel. 8 673 20 385

Mokinių, jų tėvelių, pedagogų, klasės vadovų konsultavimas,  individualus darbas su mokiniais, apklausos, analizės ir aptarimai klasėse, grupėse.

Ketvirtadienį ir penktadienį nuo 12.30-17.00 val. mokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje, tiriamasis ir organizacinis darbas.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS

 

SPEC. PEDAGOGĖ – LOGOPEDĖ

Violeta Matulaitienė, el. paštas:  vidoru@gmail.com, tel. 8 672 07 662

spec_logopede

SPEC. PEDAGOGĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS

Savaitės diena Dabo laikas
PIRMADIENIS 8:00 – 13:00
TREČIADIENIS 8:00 – 13:00
KETVIRTADIENIS 8:00 – 12:00
12:30 – 13:30
PENKTADIENIS 8:00 – 12:00
12:30 – 13:30