Darbo grupės

 

Mokykloje veikiančios darbo grupės:

Darbo grupės pavadinimas

Koordinatorius
 Krizių valdymo grupė

Rasa Saliamorienė

 Darbo taryba Violeta Matulaitienė
 Mokinių maitinimo organizavimo priežiūros komisija

Vaiva Kaklauskienė

 Turto ir medžiagų nurašymo komisija

Rimantas Gudžiūnas

 Ugdymo karjerai darbo grupė

Virgina Krugelienė

 Mokyklos įvaizdžio formavimo grupė

Zita Macevičienė

 Vaiko gerovės komisija

Laima Stumbrienė

 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė