Mokytojai ir klasių vadovai

ALKSNIUPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAI

Eil. nr. Vardas, pavardė Dalykas ir kvalifikacinė kategorija
1 Rasa Saliamorienė Direktorė
2 Laima Stumbrienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja
3 Jadvyga Dzimidaitė Pradinių klasių mokytoja metodininkė
4 Jurgita Markulienė Pradinių klasių mokytoja, anglų k. vyr.mokytoja
5 Gitana Ryšienė Pradinių klasių vyr. mokytoja
6 Rimantas Gudžiūnas Kūno kultūros mokytojas, technologijų vyr. mokytojas
7 Zita Kučienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
8 Nijolė Simaškienė Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
9 Gražina Podžiūnienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
10 Stasys Petrauskas Matematikos vyresnysis mokytojas
11 Zita Macevičienė Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
12 Danguolė Gatavynienė Fizikos vyresnioji mokytoja, matematikos mokytoja
13 Violeta Matulaitienė Vyresnioji logopedė, spec. pedagogė
14 Inga Zabulienė Tikybos vyresnioji mokytoja
15 Stanislovas Vaitkevičius Muzikos mokytojas
16 Inga Petraitienė Vyresnioji socialinė pedagogė
17 Aksana Lapeškina Dailės mokytoja
18 Dalia Kriaučiūnienė Technologijų mokytoja
19 Jurgita Dumbrienė Chemijos vyresnioji mokytoja, biologijos mokytoja
20 Arvydas Kavaliauskas Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
21 Andrius Kalaušis Geografijos mokytojas
22 Saulius Čepaitis Istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyresnysis mokytojas
23 Asta Kudriavcevienė Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė
24 Gabrielė Navickaitė Ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogė
25 Virgina Krugelienė Neformalaus švietimo mokytoja
     

 

KLASIŲ VADOVAI 2020 – 2021 M. M.

Klasė Vadovo vardas, pavardė
1 Jadvyga Dzimidaitė
2 Gitana Ryšienė
3 Jurgita Markulienė
4 Laima Stumbrienė
5 Zita Macevičienė
6 Danguolė Gatavynienė
7 Nijolė Simaškienė
8 Violeta Matulaitienė
9 Inga Petraitienė
10 Zita Kučienė

5 – 10 KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS