Mokyklos muziejus

Mokyklos muziejus įkurtas 1997 m. mokytojos  Gražinos Vengrienės.  Muziejus turi sukaupęs apie 1000 eksponatų ir 50 rašytinių darbų apie mokyklos bei aplinkinių kaimų istoriją. Mokytoja G. Vengrienė pati vaikščiojo, važinėjo per kaimus ir rinko eksponatus, juos kaupė daug metų, net ir įkūrusi muziejų ėjo pas žmones, su jais bendravo, užrašinėjo atsiminimus. Buvo žmonių, kurie ir patys atnešdavo eksponatų. Mokytojos mintis buvo ta, kad viena patalpa turi būti skirta Alksniupiams ir kitiems kaimams, jų istorijai, kolūkio laikų eksponatams, o antroji- mūsų mokyklai.  Mokytoja G.Vengrienė muziejui vadovavo iki 2009 metų. Toliau muziejui vadovavo ir jo veikla rūpinosi  istorijos mokytojas Gintaras Leviška. Nuo 2011 m. muziejui vadovauja mokytoja Virgina Krugelienė.

 

 

 

Švietimo raida

 

Aštuonmetės mokyklos laidos

Vidurinės mokyklos laidos…

Pagrindinės mokyklos laidos…

Mokytojų kolektyvai…

Rugsėjo 1-osios šventės…

Mokyklos jubiliejai…

Mokyklos kabinetai…

Mūsų pasiekimai…

Mes jais didžiuojamės…