Biudžeto suvestinė

Darbo užmokestis:

Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės mokyklos  darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Mokyklos darbuotojų pareigybių bruto vidutinis darbo užmokestis

 

Finansinės ataskaitos:

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys:

2021 m. I ketvirčio ataskaita

 

2020 m. metinė ataskaita

2020 m. III ketvirčio ataskaitos

2020 m. II ketvirčio ataskaitos

2020 m. I ketvirčio ataskaitos

2019 m. I ketvirčio ataskaitos
2019 m. II ketvirčio ataskaitos
2019 m. III ketvirčio ataskaitos
Metinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus

 

Metinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus

2018 m. III ketvirčio ataskaitos

 

2018 liepa

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2018_1

Finansinės būklės ataskaita 2018_2

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita_1

Pinigų srautų ataskaita_2

Veiklos rezultatų ataskaita 2018

 

 

2017 m. II ketvirčio ataskaitos

2017 m. I ketvirčio ataskaitos:

  1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
  2.  Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.
  3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

 

2016 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio. 
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

2016 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

2016 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Metinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus:

1. Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.
3. Pinigų srautų ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

 

2015 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2015 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

2015 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2015 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.