Bendra informacija

Užsklanda-page-001
Nemokama teisinė pagalba

 

 

 

 

 

Švietimo ministerijos informacija

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai Radviliškio rajono savivaldybėje

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugos

Nutarimas  dėl bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimo

Mokykloje teikiamas bazinis paslaugų šeimai paketas

Ankstyvoji intervencijos programa jaunimui

VU projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas…    “ pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos

Mokinių pavežėjimo tvarkaraštis

 

KVIEČIAME MOKYTIS ALKSNIUPIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE…