Metodinė taryba

Saulius Čepaitis – pirmininkas

Laima Stumbrienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė

Zita Kučienė – mokytoja – narė;

Gitana Ryšienė– mokytoja – narė;

Nijolė Simaškienė – mokytoja  – narė;

 

 

 

Metodinės tarybos veiklos planas

 

 Ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

VEIKLOS PLANAS 2020/2021 m. m