Gamtosauginė mokykla

Žemės diena Alksniupių pagrindinėje mokykloje

„…liečiu tai, kas skauda man, tikiu ir daugeliui. Vis aiškiau suvokiu, kad ne tik patys namai, kuriuose gyvenu, miestas, žemelė sodyboje, visa kas už tvoros, visa Žemė … tai mano namai. Kaip ir namai kiekvieno žmogaus ir gyvos būtybės.“ (nežinomas autorius)
Šiais metais mūsų mokykloje Žemės dienai ruošėmės keliais etapais. 1-4 klasių mokiniai per dailės ir technologijos pamokas darė darbelius parodėlei „Žemė – mūsų planeta“.  5-10 klasių mokiniai iš anksto buvo informuoti apie Žemės dieną vyksiantį tarpklasinį konkursą „Seniausias Lietuvos nacionalinis parkas“. Gamtos ir biologijos pamokose buvo rodytas filmas „Aukštaičių pasididžiavimas“. Mokyklos koridoriuje parengtas stendas „Aukštaitijos nacionalinis parkas“. Mokiniai savarankiškai apie šį parką galėjo ruoštis namuose.
Žemės dieną paminėjome kovo 18 d. Tą dieną gamtosaugininkų būrelio mokiniai nuo ryto segė visiems mokyklos bendruomenės nariams emblemas, kuriuose vaizduojama vaikai, apglėbę rankomis Žemę. 1-4 klasių koridoriuje vyko parodėlė „Žemė – mūsų planeta“.
1
Po pamokų rinkomės į Žemės dienos minėjimą. Po trumpos įžangos apie pačią šventę, jos atsiradimą ir reikšmę, pereita prie 5-10 klasių konkurso „Seniausias Lietuvos nacionalinis parkas“. Iš kiekvienos  klasės išrinkta 5 mokinių komanda. Konkurso pradžioje komandos sprendė iš 50 užduočių testą apie Aukštaitijos nacionalinį parką, žymėjo Lietuvos žemėlapyje šio parko ribas, atsakinėjo į klausimus. Vėliau klausėsi 5 Lietuvos regionų tarmes: žemaičių, rytų aukštaičių, dzūkų, suvalkų ir Mažosios Lietuvos, iš kurių turėjo pažinti, kuri buvo rytų aukštaičių. Visos klasės pažymėjo suvalkų, bet išklausius iki galo dauguma pasitaisė. Po to 3 min pastudijavę Aukštaitijos nacionalinio parko žemėlapį, turėjo kitame be užrašų žemėlapyje pažymėti įvairius parko objektus: miškus, ežerus, gyvenvietes ir pan., kas sekėsi pakankamai sunkiai. Kitoje užduotyje reikėjo pažinti 10 skaidrėse rodomų nacionalinio parko žymių gamtos ir architektūros objektų, juos įvardyti, kas taip pat sekėsi sunkiai. Paskutinėje užduotyje mokiniai klausėsi 10 paukščių, paplitusių ne tik Aukštaitijos nacionaliniame parke, bet ir mūsų gyvenamojoje aplinkoje, balsus ir pažymėti teisingus variantus. Ši užduotis buvo viena lengviausių, nes beveik visos klasės pažymėjo daugiau nei pusę balsų teisingai. Kol  buvo tikrinami atsakymai, sumuojami rezultatai, pakartota paukščių balsai su vaizdu, po to rodyta ištrauka iš filmo „Keliaujantiems lėtai su Martynu Starkumi. Aukštaitijos nacionalinis parkas“.
Susumavus konkurso rezultatus ir juos aptarus, visos klasės gavo padėkos raštus už dalyvavimą Žemės dienai skirtoje parodoje ar konkurse. Daugiausiai taškų surinko ir I vietą konkurse „Seniausias Lietuvos nacionalinis parkas“ užėmė 7 klasė. Jai apdovanojimas – birželio mėnesį ekskursija į Aukštaitijos nacionalinį parką.
Mūsų Žemėje išliko nedaug vietų, kur žmogus ne gamtos šeimininkas, o jos dalis. Tos vietos – tai saugomos teritorijos, kur dar galime sutikti retą gyvūną, ar rasti išnykti bebaigiančią augalo rūšį, pasigrožėti žmogaus veiklos nepaliestais kraštovaizdžiais. Svarbu kuo daugiau tokių vietų išsaugoti ateities kartoms. Todėl šiuolaikinį jaunimą būtina supažindinti su tokiomis vietomis, jų turtais.

  Gamtosaugininkų būrelio vadovė Jurgita Beklešovienė

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14