Gamtosauginė mokykla

Ekskursija į Šiaulius „Atliekų kelias“

Gegužės 13 dieną ir dar penktadienį, Alksniupių pagrindinės mokyklos trečiokai ir 10 Pakalniškių pagrindinės mokyklos mokinių kartu su mokytojomis išsiruošė į ekskursiją Šiaulius, sužinoti, kur keliauja iš mūsų šiukšlės.
Pirmiausiai važiavome į įmonę „Specializuotas transportas“, į kurią atvežamos gyventojų rūšiuotos atliekos. Čia mums šios įmonės antrinių žaliavų padalinio vadovas Rokas Koreiva papasakojo visą atliekų kelią šioje įmonėje nuo atvežimo iki išvežimo. Įmonėje šiais metais įvyko permainų – pastatyta nauja rūšiavimo linija, kur dalį darbo atlieka mašinos. Pirmiausia atskiriamos smulkios šiukšlės, kurios netinka perdirbimui dėl per mažo dydžio. Jos keliauja į sąvartyną. Todėl nereikia išmetant popieriaus lapo ar sąsiuvinio plėšyti, jei norime, kad jis būtų perdirbtas. Atrinktos atliekos keliauja per specialų aparatą, kur, dėka jonizuojančių spindulių, atskiriamas popierius ir plastmasė. Į atskiras smulkesnes grupes popierių ir plastmasę perrūšiuoja žmonės. R. Koreiva mums pademonstravo, kaip nelaimės atveju sustabdoma rūšiavimo linija. Vėliau matėme galingą presą, kuriuo perrūšiuotos atliekos suspaudžiamos ir supresuojamos. Buvome supresuotų atliekų aikštelėje, kur paruoštos atliekos laukia tolimesnės kelionės.
Iš „Specializuoto transporto“ pasukome į dar vieną Šiaulių įmonę „Putokšnis“. Joje gaminami plastmasiniai buteliai. Čia mums papasakojo visą gamybos procesą nuo plastmasinių granulių, kurios gaunamos iš Klaipėdos iki plastmasinių butelių išvežimo į įvairias gėrimų gamybos įmones. Matėme visą procesą, kur granulės išlydomos ir pagaminami ruošinukai. Dalis jų keliauja į žinomas gėrimų gamybos firmas, kurios turi savo ruošinių pūtimo įrenginius, kur yra pagaminami tai firmai būdingi specialūs buteliai. Kita dalis ruošinių iškaitinus, didelio 160 atmosferų slėgio dėka, išpučiami ir tampa įvairios talpos PET buteliais. Mokiniai ne tik matė, lietė dar karštus ruošinukus, bet ir gavo jų dovanų, kur galės, eidami į žygį, įsipilti druskos ar cukraus. Bei gavo po 100 ml talpos plastmasinį buteliuką.
Apdovanoti ir laimingi keliavome į paskutinę ekskursijos vietą – Aukštrakių nepavojingų atliekų sąvartyną. Ten ekskursiją pravedė pats sąvartyno tarnybos vadovas Alvydas Putriūnas. Pradžioje nuėjome apžiūrėti dar dalinai veikiančio mechaninio biologinio apdorojimo įrenginio (MBA). Į jį patenka dalis atvežtų į sąvartyną atliekų. Čia atskiriamos dvi atliekų frakcijos: iki 80x80mm ir didesnės nei 80x80mm. Pirmosios frakcijos atliekos pilamos į specialias kameras, kur 18 dienų, veikiamos deguonies, vandens ir bakterijų, pūdomos. Po to pilamos į aikštelę, kur dar 8 savaites džiūna. Po šio proceso šios frakcijos atliekų tūris sumažėja 80%. Didesnės antros frakcijos atliekos vežamos į sąvartyną, bet greitu metu bus pradėtos rūšiuoti. Iš MBA aikštelės pasukome ant sąvartyno kaupų. Pakeliui matėme pavojingų atliekų deginimo įmonę „Toksika“. Ant kaupų pasigrožėjome atsivėrusiu gražiu gamtovaizdžiu. Grįžus į administracinį pastatą, mokiniai susipažino su atliekų priėmimo tvarka, svėrėjos darbu.
Štai tokia buvo mūsų ekskursija. Jos pabaigoje priėmėme išvadą, kad susidarančių atliekų kiekis, gal pradžioje ir nežymiai, bet pradės mažėti. Čia didelę įtaką daro gyventojams išdalinti rūšiavimo konteineriai, supirkimas ne tik stiklinės taros. Dabar dar pamatėme naujus atliekų rūšiavimo, apdorojimo įrengius, kurie yra didelis žingsnis atliekų mažėjimo kelyje.

                                    Gamtosaugininkų būrelio vadovė Jurgita Beklešovienė

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14